Strike Produktion AB

Ett företag som tillverkar och reparerar produkter av glasfiberarmerad polyester.